Vall s r.o.
Mlynské Nivy 56
821 05 Bratislava

tel.: ++421-2-53417062
fax.: ++421-2-53632858
Email :

IČO : 35768924
DIČ : 35768924

Peňažný ústav : TATRA BANKA, a.s.
č.účtu : 262 904 35 84 / 1100

Výpis z obchdného registru SR sa Vám zobrazí tu!

Konatelia :
Milan Baše, mobil : 0905 811 920, Email :
Pavel Šubert, mobil : 0905 241 883, Email :